Ved Classens Have

Ventelister

Intern venteliste
Alle grundfondsbevisindehavere bliver automatisk skrevet op på den interne venteliste med anciennitet fra den dato, de første gang erhvervede et grundfondsbevis i ejendommen. Man bliver skrevet på listen som værende i bero.

Ønsker man at få tilbudt ledige lejligheder, skal man kontakte KAB for at blive sat aktiv. Det er muligt at stå aktiv med specifikationer, fx alle lejligheder, større lejlighed, lejlighed med altan, lejlighed på Strandboulevarden.

Børneliste
Børn af beboere kan skrives på børnelisten, fra de bliver født, og kan tilbydes ledige lejligheder (efter den interne venteliste), når de er fyldt 18 år. Ventelisten kan ses på ejendomskontoret. Opskrivning på børnelisten foregår via KAB. Det koster et engangsbeløb på ca. 200 kr.

 

 

Garageliste
Opskrivning foregår via KAB. Når man får tilbudt en garage, skal man kunne fremvise registreringsattest samt kvittering for gældende betaling af ansvarsforsikring.

Erhvervslejemålsliste
Alle kan blive skrevet op til erhvervslejemål, såfremt det vurderes, at den forretning, man ønsker at drive fra lejemålet, ikke vil forstyrre beboerne. Opskrivning foregår via KAB.

Henvendelse vedrørende erhvervsudlejning
KAB Udlejningsafdelingen, Mette Abramson
telefon 33 63 10 00, e-mail mab@kab-bolig.dk

Alle andre henvendelser vedrørende ventelister
KAB udlejningsteam2,  
telefon 33 63 12 72, e-mail udlt2@kab-bolig.dk