Ved Classens Have

Tilstandsvurderingsrapport

I marts 2009 fik ejendommen udarbejdet en tilstands-vurderingsrapport, hvis formål var at få udarbejdet et beslu-tningsgrundlag i forbindelse med den fremtidige drift og vedligeholdelse af ejendommen.

Ud over en registrering af de enkelte bygningsdele inde-holder rapporten en optegnelse over forslag til vedligehold-elsesarbejder på bygningsdele, som bør udføres med det samme eller inden for en årrække. Rapporten kan således danne grundlag for en egentlig prioritering af arbejdet med henblik på at bringe ejendommen i god og sund stand..

Rapporten kan hentes her (79 sider, 4,07 MB)