Ved Classens Have

Vedtægter mm.

Vedtægter

(Vedtægter 2008)

Ordensreglement

Fredning

Manual

Indvendig
vedligeholdelse

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesreglement

Efter vedtagelsen af
Vedligeholdelsesreglementet
er ordningen med
vedligeholdelseskonti ophørt,
og der indbetales derfor ikke
længere dertil. Der er dog stadig
lejligheder, der har beløb stående på
vedligeholdelseskontoen.